Op 6 maart 2019 zal Roel Kingma een lezing houden over het belang van de geschiedenis voor nu en morgen. In zijn voordracht zal hij de relatie tussen geschiedenis en heden,  de betekenis en de kracht van historisch inzicht en kennis verhelderen. Een ieder heeft kennis van het heden. Het verleden is voorbij  en een kwestie van herinnering en van bronnen. Deze bronnen zijn problematisch, want ze zijn geschreven door mensen in vaak machtige posities. Reconstructie is moeilijk voor een historicus, die een relatie tussen heden en verleden probeert te leggen. Het heden is in vergelijking met het verleden voor ons beter te overzien, maar wij zijn geïnteresseerd in beide. Wij willen graag van de geschiedenis leren. Als dat het geval is, dan is kennis kracht. Over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het verleden te leren zal Roel Kingma met ons in gesprek gaan.  Roel Kingma heeft geschiedenis gestudeerd aan de UvA en was o.a. docent in de didactiek van de geschiedenis en rector. Hij schrijft een proefschrift over het beeld van de SDAP over de Sovjet-Unie en de visie dat communisme en nazisme overeenkomstige ideologieën zijn.