Partners

Amnesty International
Vrijwilligers Centrale Alkmaar
WomenInc Amsterdam
Grand Café Klunder
Artiance, Centrum voor de Kunsten
Gasfabriek Alkmaar
Vrouw in Bedrijf Alkmaar
Taqa theater De Vest
Parlan Jeugdhulp
Stichting STAD
’t Praethuys Alkmaar
Filmhuis Alkmaar
Huisartsen Organisatie Noord-
Kennemerland
Zonvaart Reizen
RPAnhn (Kracht on Tour)
Centrum Jeugd en Gezin
Alkmaarse Diversiteitsstichting
Oranjehuis Alkmaar
Bibliotheek Kennemerwaard
VROUWenKRACHT Overdie
Atria, Kenniscentrum voor Emancipatie en vrouwengeschiedenis A’dam
en meer…!

Strategische doelen

1. WomanLink is hét platform voor verbinding en versterking van vrouwen en vrouwenorganisaties in regio Alkmaar.

2. WomanLink is hét aanspreekpunt voor gemeenten in regio Alkmaar als het gaat om vrouwenzaken en specifiek voor activiteiten rondom 8 maart (internationale vrouwendag).

3. WomanLink zet zich met veel enthousiasme in voor de gemeente en maakt verbindingen binnen (en buiten) de regio om maatschappelijke thema’s bespreekbaar en zichtbaar te maken.

Oorspronkelijk opgericht als Stichting Vrouwen Netwerk Alkmaar, wordt WomanLink al sinds 2005 ondersteund door middel van subsidie vanuit de Gemeente Alkmaar. 

De Gemeente Alkmaar zet zich in voor de Sustainable Development Goals, zoals geformuleerd door de Verenigde Naties. Hier horen natuurlijk ook vrouwenzaken bij.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 5, Gendergelijkheid, staat hierbij dus centraal:

Coalitie-akkoord Groenlinks, VVD, PvdA, D66 en CDA – Alkmaar 2018-2022:

“Wij hebben bewust voor de kernachtige missie ‘Alkmaar aan zet’ gekozen. Het is een kort en krachtig motto dat ons als vijf partijen bindt. ‘Alkmaar aan zet’, omdat wij het belangrijk vinden dat wij – als Alkmaarders – actief de uitdagingen in onze leefomgeving oppakken. Inwoners van onze gemeente maken er met elkaar een plek van die voor eenieder fijn is om te wonen en verblijven. Wij zijn er als gemeentebestuur om mensen te helpen hun leven in Alkmaar mooier en beter te maken.”


Gemeente Alkmaar

Wethouder Paul Verbruggen

Vanaf het begin, sinds maart 2018, is Paul Verbruggen een  zeer betrokken wethouder bij maatschappelijke zaken. En omdat vrouwenzaken overlappen met allerlei maatschappelijk gesprekken vanuit zijn portfolio bespreken we dit graag met de wethouder.

Wethouder Elly Konijn-Vermaas

Al jaren support wethouder Elly Konijn-Vermaas vrouwenzaken binnen en buiten de regio. Ze heeft tijdens Internationale Vrouwendag al menig speech gegeven voor het netwerk van WomanLink.

Burgemeester Piet Bruinooge

De burgemeester van Alkmaar, Piet Bruinooge, ondersteunt de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs – Sustainable Development Goals), die zijn vastgesteld door de Verenigde Naties, als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030.

De missie van de Gemeente

“Wij staan voor een inclusieve samenleving; een gemeente waar niemand wordt uitgesloten. Wij zijn er voor mensen van alle culturen, kleuren en geloven. Zwart en wit, gelovig en seculier, hetero- en homoseksueel; wij nemen alle Alkmaarders serieus. Wij geloven in de kracht van diversiteit. Wij vinden dat wij als lokale overheid een belangrijke rol hebben om mensen onbevangen en respectvol tegemoet te treden.

Alle thema’s in dit coalitie-akkoord zijn van belang om te komen tot een evenwichtige ontwikkeling van onze gemeente. De rode draad die speelt bij alle opgaven waar wij voor staan, is het zoveel mogelijk ondersteunen van initiatieven vanuit de samenleving. Uiteindelijk wordt de gemeente vooral gevormd door de inwoners, bedrijven en instellingen die daar met elkaar een gemeenschap van maken.”

Share This