Gemeente Alkmaar

De Gemeente Alkmaar zet zich in voor de Sustainable Development Goals, zoals geformuleerd door de Verenigde Naties

Hier horen natuurlijk ook vrouwenzaken bij.

Oorspronkelijk opgericht als Stichting Vrouwen Netwerk Alkmaar, wordt WomanLink al sinds 2005 ondersteund door middel van subsidie vanuit de Gemeente Alkmaar.

WomanLink & Gemeente Alkmaar

WomanLink ontvangt subsidie van de Gemeente Alkmaar met veel enthousiasme om zich daarmee in te kunnen zetten voor de gemeente en verbindingen te maken binnen (en buiten) de regio.

Voor vrouwen, door vrouwen en over vrouwenzaken!

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 5, Gendergelijkheid, staat hierbij dus centraal:

Coalitie-akkoord Groenlinks, VVD, PvdA, D66 en CDA – Alkmaar 2018-2022:

“Wij hebben bewust voor de kernachtige missie ‘Alkmaar aan zet’ gekozen. Het is een kort en krachtig motto dat ons als vijf partijen bindt. ‘Alkmaar aan zet’, omdat wij het belangrijk vinden dat wij – als Alkmaarders – actief de uitdagingen in onze leefomgeving oppakken. Inwoners van onze gemeente maken er met elkaar een plek van die voor eenieder fijn is om te wonen en verblijven. Wij zijn er als gemeentebestuur om mensen te helpen hun leven in Alkmaar mooier en beter te maken.”


Samenwerken is het belangrijkst

Wethouder Paul Verbruggen

Vanaf het begin, sinds maart 2018, is Paul Verbruggen een  zeer betrokken wethouder bij maatschappelijke zaken. En omdat vrouwenzaken overlappen met allerlei maatschappelijk gesprekken vanuit zijn portfolio bespreken we dit graag met de wethouder.

Wethouder Elly Konijn-Vermaas

Al jaren support Elly Konijn-Vermaas als wethouder vrouwenzaken binnen en buiten de regio. Ze heeft tijdens Internationale Vrouwendag al menig speech gegeven voor het netwerk van WomanLink.

Burgermeester Piet Bruinooge

De burgemeester van Alkmaar, Piet Bruinooge, ondersteunt de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs – Sustainable Development Goals), die zijn vastgesteld door de Verenigde Naties, als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030.

De missie van de Gemeente

“Wij staan voor een inclusieve samenleving; een gemeente waar niemand wordt uitgesloten. Wij zijn er voor mensen van alle culturen, kleuren en geloven. Zwart en wit, gelovig en seculier, hetero- en homoseksueel; wij nemen alle Alkmaarders serieus. Wij geloven in de kracht van diversiteit. Wij vinden dat wij als lokale overheid een belangrijke rol hebben om mensen onbevangen en respectvol tegemoet te treden.

Alle thema’s in dit coalitie-akkoord zijn van belang om te komen tot een evenwichtige ontwikkeling van onze gemeente. De rode draad die speelt bij alle opgaven waar wij voor staan, is het zoveel mogelijk ondersteunen van initiatieven vanuit de samenleving. Uiteindelijk wordt de gemeente vooral gevormd door de inwoners, bedrijven en instellingen die daar met elkaar een gemeenschap van maken.”

 

Share This